Hur jag jobbar

Vad är Coaching?

Ett coachingsamtal leder till kunskap om vem du faktiskt är och vetskapen om vad du egentligen vill. Det ger dig mod att se vad som hindrar dig, nya utmaningar och focus på din vision och dina mål.

I coaching har klienten svaren och coachen frågorna som gör att du kan gå vidare dit du vill. Genom att klargöra, fråga och spegla får du som klient möjlighet att hitta nya lösningar och se nya vägar. I coaching betraktas människan som hel, kreativ och full av resurser.


Hur jag jobbar

Vi träffas personligen eller på telefonen och ett samtal är ca 40-60 minuter. Du som klient bestämmer vilket område du vill arbeta med, det kan vara små eller stora områden i ditt liv som arbetslivet, relationer, hälsa och mycket mera.

Mellan varje träff har du möjlighet att ringa eller mejla mig.